Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210901

Granty Interwencyjne NAWA - druga runda - zakończony

Data: 01.09.2021 - 30.11.2021
Granty Interwencyjne NAWA - druga runda - zakończony

Instytucja ogłaszająca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Przedmiot konkursu:

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Bień,
tel. 12 663 30 01,
e‑mail: patrycja.bien@uj.edu.pl

Opiekun konkursu Dział Nauki CM UJ:

Magdalena Łopuszańska-Rusek,
tel. 512 749 598,
e‑mail: magdalena.lopuszanska-rusek@uj.edu.pl

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.
Kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. W przypadku projektów badawczych, w których przewidziano wyprawy naukowe i prace terenowe na obszarze wystąpienia zjawisk i procesów o charakterze unikatowym i wymagającym pilnej interwencji, możliwe jest ujęcie we wniosku tylko działań o charakterze mobilności międzynarodowej.

Sposób składania wniosków:

W formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl  

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. 

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w ramach drugiej rundy prowadzony jest od 1 września do 30 listopada 2021 r. (lub do wyczerpania środków) (termin na przesyłanie deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie 14 października 2020 r.)

Regulacje wewnętrzne UJ:
Z uwagi na fakt, że w ramach tej rundy konkursu uczelnia może złożyć jeden wniosek (w poprzedniej rundzie złożone zostały dwie propozycje co wyczerpie dopuszczalny limit trzech wniosków), proszę o przesłanie w terminie do 14 października 2021 r. do godz. 12.00 deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Komunikatu.

Propozycje wniosków można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji).

  • Jednostka UJ zgłasza do opiekuna konkursu w CAWP jeden wniosek wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).
  • Jednostka CM UJ zgłasza do opiekuna konkursu w Dziale Nauki CM UJ jeden wniosek wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej CM UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wybranego wniosku. Opiekun konkursu w CAWP i Dziale Nauki CM UJ poinformuje o decyzji Władz UJ.

Po przekazaniu informacji o wybranym do dalszego procedowania wniosku:

  • w przypadku jednostek UJ: opiekun konkursu w CAWP skontaktuje się z przedstawicielem z przedstawicielem jednostki w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, a także wersji roboczej i ostatecznej wniosku).
  • w przypadku jednostki CM UJ: opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem jednostki w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu badawczego, Formularza kwalifikowalności podatku VAT, Danych statystycznych o projekcie oraz wersji roboczej i ostatecznej wniosku).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

zał. nr 1 do Komunikatu

Ogłoszenie na stronie NAWA