Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20191201

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców [zakończony]

Data: 01.12.2019 - 31.12.2019
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców [zakończony]

MNiSW ogłosiło nabór wniosków w konkursie

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Drabik,
tel. 12 663 38 87,
e‑mail: anna.gugulska@uj.edu.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis konkursu:

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Termin składania wniosków:

do 31 grudnia 2019 r.

Forma składania wniosków:

MNiSW wymaga składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wysyła zainteresowany (kandydat) za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Przed wysłaniem wniosku, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony podpisem elektronicznym Wnioskodawcy (Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych). Po przekazaniu do CAWP pliku PDF do podpisu przez władze UJ nie należy już generować kolejnych plików PDF. Ponowne wygenerowanie może spowodować niezgodność wersji podpisanej przez władze uczelni z wersją ostateczną,  a w konsekwencji braku możliwości dołączenia pliku PDF w systemie ZSUN/OSF. 

We wniosku należy wskazać adres skrzynki podawczej ePUAP: /uj/CAWP.

Regulacje wewnętrzne UJ: 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych ze względu na przerwę świąteczną osoby zainteresowane składaniem wniosków  
proszę o: 

  • przesłanie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 roboczej wersji wniosku w celu jego weryfikacji (w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP), 
  • przekazanie do dnia 20 grudnia br. ostatecznej wersji wniosku podpisanej przez osobę ubiegająca się o stypendium oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) w wersji papierowej (1 egz.) oraz niepodpisanej wersji elektronicznej (PDF) wygenerowanej z systemu ZSUN/OSF. 

W trosce o jakość składanych projektów, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych, niż wymienione powyżej, terminach.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

MNiSW