Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190919

[komunikat] MSCA Innovative Training Networks

Data: 19.09.2019 - 14.01.2020
[komunikat] MSCA Innovative Training Networks

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie

Instytucja ogłaszająca:

Komisja Europejska

Przedmiot konkursu:

Granty MSCA ITN są przeznaczone na szkolenie początkujących naukowców przez międzynarodowe zespoły.

Międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów w ramach następujących typów:

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Sebastian Bąk,
tel. 12 663 38 46,
e‑mail: sebastian.bak@uj.edu.pl

Bernadetta Patecka,
tel. 12 663 30 22,
e-mail: bernadetta.patecka@uj.edu.pl

  • European Training Networks (ETN) - przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.
  • European Industrial Doctorates (EID) - przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
  • European Joint Doctorates (EJD) - przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020, uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora. Przynajmniej 2 instytucje z pośród instytucji uprawnionych powinny pochodzić z krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020.

Termin składania wniosków:

do 14 stycznia 2020 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać za pośrednictwem serwisu Funding & tender opportunities.

Krajowy Punkt Kontaktowy zachęca do konsultowania wniosków.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych proszę o złożenie w CAWP:

  • do dnia 7 stycznia 2020 r. :
    • wydrukowanego i podpisanego Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT,
    • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP),
  • do dnia 15 stycznia 2020 r. ostatecznej wersji wniosku – wersja elektroniczna w postaci pliku PDF.

Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja Kierownika jednostki UJ oraz Kwestora UJ na Formularzu zgłoszenia projektu badawczego.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz zgłoszenia projektu badawczego: Windows, Mac, Linux

Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT: Windows, Mac, Linux

KPK PB UE

Net4mobility+ - materiały dotyczące konkursu