Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221102

CHIST-ERA Call 2022

Data: 02.11.2022 - 09.02.2023
CHIST-ERA Call 2022
 
 
 

Opiekun konkursu w CWN:

Magdalena Jelonek

e-mail: magdalena.jelonek@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 59

Agata Pik

e-mail: agata.pik@uj.edu.pl

tel. 12 663 38 42

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies

Przedmiot konkursu:

W konkursie CHIST-ERA Call 2022 składane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie dwóch obszarów tematycznych:

 1. Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
 2. Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Turcja oraz Wielka Brytania.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS).
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 2 lutego 2023 r., godz. 17:00 CET.
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF:  9 lutego 2023 r.
 • Wyniki konkursu: lipiec 2023 r.
 • Rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2023 r.

Regulacje wewnętrzne:

Należy dostarczyć drogą elektroniczną, na adres mailowy opiekuna konkursu w CWN:
 • do dnia 23 stycznia 2023
 • roboczą wersję wniosku wspólnego, składanego do CHIST-ERA – co najmniej w zakresie uzupełnionej Tabeli budżetowej, w celu weryfikacji kosztorysu zaplanowanego dla polskiej części projektu.
 • do dnia 30 stycznia 2023:
 • roboczą wersję wniosku wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF w postaci pliku PDF – wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu, Wykonawcy, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie.
 • Formularz zgłoszenia projektu oraz Formularz VAT, wypełnione w systemie Strefa Projektów UJ
 
 • do dnia 7 lutego 2023 do godziny 10:00:
 • ostateczną wersję wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF po zablokowaniu wniosku bez możliwości ponownej edycji, podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt; Dokument należy wygenerować klikając w systemie opcję „Drukuj PDF” oraz nadać mu nazwę wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_CHIST-ERA22_07-02-2023).
 • wygenerowany z systemu ZSUN/OSF dokument: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”.
 • skan podpisanego, wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokument podpisany podpisem kwalifikowanym.
 
Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecane jest przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu (patrz: Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego na stronie NCN) w formacie .xlsx w terminie do 16.01.2023 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl

 

Więcej informacji:

Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się na stronie internetowej sieci CHIST-ERA

Ogłoszenie o konkursie.