Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220829

CHIST-ERA ORD

Data: 29.08.2022 - 14.12.2022
CHIST-ERA ORD

Opiekun konkursu w CWN:

Magdalena Jelonek
e-mail: magdalena.jelonek@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 59

Agata Pik
e-mail: agata.pik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 42

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies

Przedmiot konkursu:

W konkursie CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call) składane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką:

 1. Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;
 2. ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user;
 3. Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS).
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 14 grudnia 2022 r., godz. 17:00 CET.
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 21 grudnia 2022 r.
 • Wyniki konkursu: czerwiec 2023 r.
 • Rozpoczęcie realizacji projektów: wrzesień 2023 r.

Regulacje wewnętrzne:

Należy dostarczyć drogą elektroniczną do opiekuna konkursu w CWN

W terminie do 10 dni przed planowanym złożeniem wniosku:

 • Wersję roboczą wniosku – celem weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym;
 • Formularz zgłoszenia projektu badawczego wypełniony w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ (https://strefaprojektow.uj.edu.pl)

Więcej informacji:

Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się na stronie internetowej sieci CHIST-ERA

Ogłoszenie o konkursie.