Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220509

NAWA Polskie Powroty - ZAKŃCZONY

Data: 09.05.2022 - 25.07.2022
NAWA Polskie Powroty - ZAKŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Opiekun konkursu w CWN:

Marta Sikora,
tel. 12 663 38 56,
e‑mail: marta.sikora@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2022 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych. Naukowcy objęci Programem będą mogli wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w zagranicznej jednostce, tworząc w Polsce własną Grupę Projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca członków Grupy Projektowej oraz Osoby Zapraszającej, a także koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca. Elementem Programu jest ponadto Komponent badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) lub Komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Program umożliwia zatrudnienie Powracającego Naukowca w polskiej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki i obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej Powracającego Naukowca:

1)     Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist);

2)    Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Ścieżki warunkują wymagania wobec Powracającego Naukowca, skład Grupy Projektowej, długość Projektu i wysokość finansowania, co omówiono szczegółowo w odpowiednich częściach Ogłoszenia.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w NAWA trwa do 25 lipca 2022 r. do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Sposób składania wniosków:

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Złożenie Wniosku oznacza akceptację treści Regulaminu i Ogłoszenia.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

NAWA