Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220512

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

Data: 12.05.2022 - 14.09.2022
Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CWN:

Agata Pik,
tel.12 663 38 42
 
Magdalena Żychowska,

tel.12 663 30 08
e‑mail: m.zychowska@uj.edu.p

Komisja Europejska

Opis konkursu:

Celem programu jest rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym oraz mobilność międzynarodowa i międzysektorowa. Wniosek aplikacyjny przygotowywany jest wspólnie z supervisor-em, a po uzyskaniu grantu supervisor sprawuje opiekę merytoryczną nad zatrudnionym naukowcem i udziela wsparcia w kwestiach organizacyjnych i administracyjnych, w tym również odpowiada za kontakty z Research Executive Agency.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków trwa do 14 września 2022 roku do godziny 17:00 (Brussels time). (termin CWN 31 sierpnia 2022 r.)

Sposób składania wniosków:

Regulacje wewnętrzne UJ:

PONIŻSZE ZASADY I TERMINY DOTYCZĄ OSÓB I JEDNOSTEK UJ (NIE DOTYCZY COLLEGIUM MEDICUM)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy CM UJ) prosimy o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:

  • do dnia 31 sierpnia 2022 r.:
  • roboczej wersji wniosku - wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF, zawierająca przynajmniej: uzupełnioną część administracyjną wniosku,
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności VAT, wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
  • do dnia 14 września 2022 r. (po złożeniu wniosku w systemie Funding and Tender portal): ostatecznej wersji wniosku – wersja elektroniczna w postaci pliku PDF.

Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja przez Kierownika jednostki UJ oraz Kwestora UJ Formularza zgłoszenia projektu badawczego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ.

Pliki do pobrania
Informacja CWN
pdf
Oferta Supervisor from UJ