Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220112

Nauka dla Społeczeństwa - ZAKOŃCZONY

Data: 12.01.2022 - 07.02.2022
Nauka dla Społeczeństwa - ZAKOŃCZONY

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Opiekun konkursu w CAWP:

Anna Dryja,
tel. 12 663 38 43,
e‑mail: anna.dryja@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

 • Doskonałość naukowa;
 • Nauka dla innowacyjności;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość.

Sposób i termin składania wniosków:

Nabór wniosków w MEiN prowadzony jest w trybie ciągłym, przy czym jednostka (uczelnia) może złożyć maksymalnie 4 wnioski w danym roku kalendarzowym. Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Podstawowe informacje dotyczące projektów:

 • Maksymalny okres realizacji może wynosić 24 miesiące;
 • Minimalny koszt realizacji projektu to 100 000 zł, a maksymalny 2 000 000 zł;
 • Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 15% przyznanej wysokości środków finansowych.

Regulacje wewnętrzne UJ:
Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 4 wnioski w danym roku kalendarzowym, proszę o złożenie w terminie do 7 lutego 2022 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Komunikatu. Proszę o dokonanie wyboru i przesłanie tylko jednej propozycji z każdego Wydziału/Jednostki.
Propozycje wniosków można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji wraz z wersją edytowalną).

 • Jednostka UJ zgłasza do opiekuna konkursu w CWN jeden wniosek wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).
 • Jednostka CM UJ zgłasza do opiekuna konkursu w Dziale Nauki CM UJ jeden wniosek wskazany przez Kierownika jednostki organizacyjnej CM UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w Centrum Wsparcia Nauki UJ i Dziale Nauki CM UJ poinformuje o decyzji Władz UJ.

W przypadku niezłożenia przez jednostki UJ lub CM UJ deklaracji udział w programie we wskazanym powyżej terminie lub niedokonania wyboru propozycji projektów przez Władze UJ, wyznaczony zostanie kolejny termin składania deklaracji udziału w programie „Nauka dla Społeczeństwa”.

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach:

 1. W przypadku jednostki UJ: Kierownicy wybranych projektów zobowiązani są do złożenia dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, a także wersji roboczej i ostatecznej wniosku) u opiekuna CWN w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wybranych wniosków. Formularz zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularz kwalifikowalności podatku VAT, powinny być wypełnione w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
 2. W przypadku jednostki CM UJ: Opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranego projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie konkursu zachęcam do kontaktu:

 • Jednostki UJ z opiekunem konkursu w CWN p. Anną Dryją, tel. 12 663 38 43, anna.dryja@uj.edu.pl
 • Jednostki CM UJ z Sekcją Programów Krajowych Działu Nauki, tel. 12 370 43 47 lub 12 370 43 74, spk_cm@uj.edu.pl.

Więcej informacji:

MEiN

Komunikat Rektora

Załącznik nr 1 do komunikatu