Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220104

JPND 2022 - ZAKOŃCZONY

Data: 04.01.2022 - 01.03.2022
JPND 2022 - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki oraz sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) 

Opiekun konkursu w CWN:

Sebastian Bąk,
tel. 12 663 38 46,
e‑mail: sebastian.bak@uj.edu.pl

Opis konkursu:

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych, mających na celu dostosowanie holistycznego spersonalizowanego podejścia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Temat konkursu JPND Call 2022 brzmi:

Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje biorące udział w konkursie:

Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy.

Termin składania wniosków:

  • Termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 1 marca 2022 r., 12:00 CET
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): maj 2022 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 28 czerwca 2022 r., 12:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 5 lipca 2022 r.

 

Regulacje wenętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o przekazanie do CWN:

Więcej informacji:

NCN

Oficjalna strona konkursu