Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210901

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - Konkurs Specjalny

Data: 01.09.2021 - 15.11.2021
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - Konkurs Specjalny

PNFN ogłasza nabór wniosków w konkursie

Opiekun konkursu w CAWP:

Sebastian Bąk,
tel. 12 663 38 46,
e‑mail: sebastian.bak@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Przedmiot konkursu:

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera dwoma specjalnymi konkursami badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro na partnerskie projekty badawcze. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r. Decyzje zostaną podjęte w kwietniu 2022 r.

W ramach konkursu „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku", analizie mają zostać poddane kultury pamięci, ponadto zidentyfikowane mają zostać mocne i słabe strony w postrzeganiu danego kraju sąsiedzkiego. Analiza ma także wyjaśnić, dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją tak duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii młodzieży w Polsce i w Niemczech.

Drugim specjalnym konkursem zatytułowanym „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji, uwzględniając istotne aspekty, takie jak nowe granice i ustrój okupacyjny, praca przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.

Termin składania wniosków:

do 15 listopada 2021 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać elektronicznie pod adresem e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl

Więcej informacji:

Strona internetowa konkursu