Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211001

BiodivERsA+

Data: 01.10.2021 - 30.11.2021
BiodivERsA+

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opiekunowie konkursu w CAWP: 

Sebastian Bąk,
tel. 12 663 38 46,
sebastian.bak@uj.edu.pl

Opis konkursu:

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

Dla kogo?

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Królestwo Niderlandów, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy.

Termin składania wniosków:

do 30 listopada 2021 r.

Sposób składania wniosków:

Etap I:

Nabór wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez system EPSS. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) w systemie EPSS: 30 listopada 2021 r. (15:00 CET)

Etap II:

Nabór wspólnych wniosków pełnych (full proposals) odbywa się poprzez system EPSS.

Termin składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals) w systemie EPSS: 14 kwietnia 2022 r. (15:00 CET)

Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie 7 dni po upływie terminu składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals). Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wspólnym wniosku pełnym (full proposal) muszą być tożsame.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 21 kwietnia 2022 r. (16:00 CEST).

Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków poprzez system ZSUN/OSF w NCN są dostępne tutaj.

Więcej informacji:

NCN