Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210920

ARTIQ – Centra Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji - ZAKOŃCZONY

Data: 20.09.2021 - 20.12.2021
ARTIQ – Centra Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CWN:

Natalia Łakomy,
tel. 12 663 38 27,
e‑mail: natalia.lakomy@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis konkursu:

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców – Liderów – o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

Termin składania wniosków:

20 grudnia 2021 r., do godziny 16:00

Sposób i forma składania zgłoszeń:

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system informatyczny LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.

Regulacje wewnętrzne UJ:

  1. zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o przekazanie do CWN:
  • do dnia 10 grudnia 2021 r.: o roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN) celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym, o Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
  • do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF - dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu z podpisami lub wersja papierowa z podpisami). Wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Ogłoszenie na stronie NCN