Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210622

Marie Skłodowska-Curie and Citizens, European Researchers’ Night 2022-2023

Data: 22.06.2021 - 07.10.2021
Marie Skłodowska-Curie and Citizens, European Researchers’ Night 2022-2023

Instytucja ogłaszająca:

Komisja Europejska

Opiekun konkursu w CAWP:

Agata Pik,
tel. 12 663 38 42,
e‑mail: agata.pik@uj.edu.pl

Katarzyna Kubica-Oron,
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

 

Przedmiot konkursu:

Konkurs Marie SkłodowskaCurie Citizens (identyfikator konkursu HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01) w ramach nowego programu Horyzont Europa, na roczne lub dwuletnie projekty finansujące organizację Europejskiej Nocy Naukowców w ostatni piątek września każdego roku. 

Celem projektu jest: (1) popularyzacja badań i zawodu naukowca wśród społeczeństwa; (2) zwiększanie świadomości wśród dzieci i młodzieży o roli badań naukowych w codziennym życiu oraz (3) zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Długofalowa edukacja prowadzona w szkołach jest możliwa dzięki działaniu „Naukowcy w szkołach”, które można realizować w ramach projektu. 

Najważniejsze zasady programu:

 • Wnioskodawcą w konkursie może być jedna jednostka lub konsorcjum jednostek, działających w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z Horyzontem Europa. Może to być jednostka badawcza, prywatna firma, organy władzy publicznej, muzeum, fundacja, media.
 • W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane z organizacją wydarzenia trwającego do dwóch dni. Możliwe jest również finansowanie wydarzeń towarzyszących, odbywających się przed lub po głównym wydarzeniu Noc Naukowców.
 • Przewiduje się wysokość finansowania dla jednego projektu przez UE w zakresie 50 000 - 150 000 EUR.
 • Działania w obrębie pojedynczej akcji obejmują zwykle:
  • Kampanię informacyjną
  • Aktywności odbywające się w czasie Nocy Naukowców
  • Ocenę wpływu wydarzenia
  • Zarządzanie projektem.
 • Koszty kwalifikowalne przyjmą formę wypłat ryczałtowych.
 • W obecnym naborze (2022) zachęca się wnioskodawców do składania wniosków pokrywających organizację dwóch Nocy Naukowców w dwóch kolejnych edycjach (2022 i 2023).
 • Zachęca się również do skoncentrowania się na priorytetach określonych przez misje programu „Horyzont Europa” i włączenia związanych z nimi działań do swoich wydarzeń. Link do Missions in Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

 

Termin składania wniosków:

7 października 2021 r.

Sposób składania wniosków:

 • Wnioski należy składać w formie elektrnicznej przez Funding & Tenders Portal
 • Osoby aplikujące w konkursie zobowiązane są wskazać w Funding & Tender Portal jako osobę do kontaktu z UJ opiekuna konkursu w CAWP. 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Jednostki UJ zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy jednostek Collegium Medicum) prosimy o przesłanie do opiekuna konkursu w CAWP:

 • do dnia 23 września 2021 r.:
  • roboczej wersji wniosku - wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF, zawierająca przynajmniej: uzupełnioną część administracyjną wniosku oraz szkic budżetu.
  • Formularza zgłoszenia projektu /rodzaj formularza - inny/ oraz Formularza kwalifikowalności VAT, wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
 • do dnia 30 września 2021 r. (po złożeniu wniosku w systemie Funding and Tender portal): ostatecznej wersji wniosku – wersja elektroniczna w postaci pliku PDF. 

Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja Kierownika jednostki UJ oraz Kwestora UJ Formularza zgłoszenia projektu w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ.

Więcej informacji:

Informacja CAWP

Strona internetowa Komisji Europejskiej

Portal Funding and Tender opportunities

Program Pracy Marie Sklodowska-Curie Actions